Sale!

श्रीमद् योगीश्वर महर्षि याज्ञवक्ल्य प्रणीता याज्ञवल्क्यस्मृति: व्यवहाराध्याय:

270.00

श्रीमद् योगीश्वर महर्षि याज्ञवक्ल्य प्रणीता ज्ञवल्क्यस्मृति: व्यवहाराध्याय:
सम्पादक : डॉ. भेषराज शर्मा
प्रकाशक : राष्ट्रीय संस्कृत साहित्य केन्द्र, जयपुर
संस्करण : 2021
ISBN – 978-81-935324-9-2
मूल्य : 300

SKU: JY616 Category:

Description

श्रीमद् योगीश्वर महर्षि याज्ञवक्ल्य प्रणीता ज्ञवल्क्यस्मृति: व्यवहाराध्याय:
सम्पादक : डॉ. भेषराज शर्मा
प्रकाशक : राष्ट्रीय संस्कृत साहित्य केन्द्र, जयपुर
संस्करण : 2021
ISBN – 978-81-935324-9-2
मूल्य : 300

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “श्रीमद् योगीश्वर महर्षि याज्ञवक्ल्य प्रणीता याज्ञवल्क्यस्मृति: व्यवहाराध्याय:”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X