Sale!

श्रीमत्सदानन्दयोगीन्द्रविरचित: वेदान्तसार:

170.00

श्रीमत्सदानन्दयोगीन्द्रविरचित: वेदान्तसार:
सम्पादक : डॉ. लम्बोदर मिश्र
प्रकाशक : राष्ट्रीय संस्कृत साहित्य केन्द्र, जयपुर
संस्करण : 2018
मूल्य : 190
ISBN – 978-81-88741-16-7

SKU: JY632 Category:

Description

श्रीमत्सदानन्दयोगीन्द्रविरचित: वेदान्तसार:
सम्पादक : डॉ. लम्बोदर मिश्र
प्रकाशक : राष्ट्रीय संस्कृत साहित्य केन्द्र, जयपुर
संस्करण : 2018
मूल्य : 190
ISBN – 978-81-88741-16-7

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “श्रीमत्सदानन्दयोगीन्द्रविरचित: वेदान्तसार:”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X