Sale!

महामहोपाध्याय नागेशभट्टविरचित: लघुशब्देन्दुशेखर: – स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम् अव्ययीभावसमास: – द्वितीय भाग – इन्दुकला व्याख्यासहित

315.00

महामहोपाध्याय नागेशभट्टविरचित: लघुशब्देन्दुशेखर: — स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम् अव्ययीभावसमास: — द्वितीय भाग — इन्दुकला व्याख्यासहित
सम्पादक : प्रोफेसर वैद्यनाथ झा
प्रकाशक : राष्ट्रीय संस्कृत साहित्य केन्द्र, जयपुर
संस्करण : 2021
मूल्य : 350
ISBN – 978-81-953926-2-9

SKU: JY650 Category:

Description

महामहोपाध्याय नागेशभट्टविरचित: लघुशब्देन्दुशेखर: – स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम् अव्ययीभावसमास: – द्वितीय भाग – इन्दुकला व्याख्यासहित
सम्पादक : प्रोफेसर वैद्यनाथ झा
प्रकाशक : राष्ट्रीय संस्कृत साहित्य केन्द्र, जयपुर
संस्करण : 2021
मूल्य : 350
ISBN – 978-81-953926-2-9

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “महामहोपाध्याय नागेशभट्टविरचित: लघुशब्देन्दुशेखर: – स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम् अव्ययीभावसमास: – द्वितीय भाग – इन्दुकला व्याख्यासहित”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X