Sale!

महाकविशूद्रकप्रणीतम् मृच्छकटिकम् — चन्द्रिकाविभूषितम्

360.00

महाकविशूद्रकप्रणीतम् मृच्छकटिकम् — चन्द्रिकाविभूषितम्
सम्पादक : डॉ. शिवबालक द्विवेदी, डॉ. प्रत्यूषवत्सला द्विवेदी
प्रकाशक : हंसा प्रकाशन, जयपुर
संस्करण : 2021
मूल्य : 400
ISBN – 978-93-81954-22-5

SKU: JY636 Category:

Description

महाकविशूद्रकप्रणीतम् मृच्छकटिकम् – चन्द्रिकाविभूषितम्
सम्पादक : डॉ. शिवबालक द्विवेदी, डॉ. प्रत्यूषवत्सला द्विवेदी
प्रकाशक : हंसा प्रकाशन, जयपुर
संस्करण : 2021
मूल्य : 400
ISBN – 978-93-81954-22-5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “महाकविशूद्रकप्रणीतम् मृच्छकटिकम् — चन्द्रिकाविभूषितम्”

Your email address will not be published.

X