Yashpal Shastri

Pt. Yashpal shastri
 DOB:- 15th June 1994
 Home district :-Jhunjhunu Rajasthan
 Education :-Ved visharad form shiwad sawai madhopur

:-Shastri form JRRSU JAIPUR 2015
 :-Shiksha shastri form jaipur private college

Awards :- Porohitya nd Karmkand diploma by JRRSU
 :- JYOTISH RATN SHRI BY VARANASI INSTITUTE

:- CERTIFICATE ON MEDICAL ASTROLOGY SEMINAAR AT JAIPUR
X